Spitalul Municipal Gherla
Menu
Accesul în unitate și accesul Mass-media

Accesul in unitate se realizeaza astfel:

  • Personalul propriu:

Accesul salariatilor spitalului este permis numai pe la punctele de control-acces, care respecta circuitele functionale ale spitalului, pe baza ecusonului de serviciu.

Pentru urgentele medico-chirurgicale ale pacientilor, accesul acestora in spital este permanent;

  • Personalul din afara unitatii venit ininteres de serviciu- pe baza buletinului de identitate sau a legitimatiei de serviciu;
  • Apartinatorii si vizitatorii bolnavilor: Luni-Vineri intre orele 15-20 si Sambata si Duminica 8-20  cu respectarea urmatoarelor conditii:

Accesul se permite numai persoanelor cu tinuta decenta;

Accesul se permite numai prin intrarea si in locurile si spatile special destinate vizitatorilor;

Este interzis accesul persoanelor straine in spital in zonele cu risc: ATI, Bloc Operator,  Compartiment Nou-Nascuti ,sterilizare centralizata,laborator , depozite de deseuri medicale periculoase, statie de oxigen, bloc alimentar, spalatorie..

Pe durata orelor de vizita, personalul medico-sanitar ia toate masurile necesare pentru respectarea cu strictete a interdictiilor de acces in zonele precizate cu risc, a regulilor de acces si circulatie in spital, precum si a normelor de conduita civilizata.

In cazul aparitiei oricaror nereguli , personalul medico-sanitar sesizeaza de urgenta serviciul de paza.

Daca apare o perioada de carantina in aceasta perioada se limiteaza sau se interzice, dupa caz, accesul vizitatorilor in spital.

  • Accesul salariatilor unor firme prestatoare de servicii in spital este permis numai in baza unui tabel nominal, aprobat de manager, document de identitate si/sau legitimatie de serviciu.
  • Accesul reprezentantilor mass-mediei: accesul reprezentantilor mass-mediei se face cu permis de vizitare, numai pe baza legitimatiei de acreditare in specialitte si a documentului de identitate, precum si cu acordul managerului spitalului, in urma unei solicitari scrise sau telefonice.

Reprezentantii mass-mediei pot filma in spitale numai in spatiile pentru care managerul si-a exprimat acordul in mod explicit, iar intervievarea pacientilor sau filmarea acestora se poate face numai in conditiile legii (obtinerea consimtamantului informat al pacientului privind filmarea / fotografierea).

Managerul de spital desemneaza prin decizie un purtator de cuvant al institutiei, aceasta fiind singura persoana care ii insoteste pe reprezentantii mass-mediei, pe durata prezentei acestora in incinta spitalului.

Accesul in sectiile spitalului va fi restrictionat si acordat doar cu avizul sefului de sectie. Pentru evenimente medicale deosebite (accidente rutiere, accidente de munca, accidente casnice, calamitati etc.), reprezentantii mass-media vor avea acces in spital pe la intrare camera de garda si vor fi primiti in holul camerei de garda.

Dupa stabilizarea pacientilor si obtinerea unui diagnostic de internare, toate informatiile solicitate de presa vor fi comunicate de catre purtatorul de cuvânt al spitalului, sau medicul de garda.

Toate informatiile solicitate vor fi date sub rezerva codului deontologic si tinand cont de Legea 46/2003, privind drepturile pacientilor —acceptul pacientului sau al apartinatorilor.

  • Reprezentantii presei

Realizarea unui interviu cu echipa manageriala a spitalului se va realiza doar in urma unei solicitari scrise si doar cu acordul personal al directorul respectiv.

Managerul spitalului va nominaliza in mod explicit locurile in care se poate filma sau persoanele carora li se pot lua interviuri, cu respectarea drepturilor pacientilor la intimitate.

Pentru aceasta, anterior, reprezentantii mass-media vor face demersuri scrise sau verbale in vederea obtinerii acordului de principiu. In vederea desfasurarii fluente a acestei activitati, directorul general al spitalului a nominalizat un reprezentant al spitalului ca purtator de cuvant al institutiei.

Presa are acces neingradit in urmatoarele situatii: cand insoteste o delegatie oficiala (Ministru, Secretar de Stat etc.) cu acordul acesteia, fiind insotiti de manager, de purtătorul de cuvânt, sau de persoanele numite prin decizie de către manager; Persoanele din cadrul delegatiilor ministerelor isi vor asuma raspunderea pentru reprezentantii mass-media care ii insotesc;

insotita de Manager si/sau ceilalti Directori din Comitetul Director.

  • Accesul in spital al altor categorii de persoane, precum echipe de control din cadrul Ministerului Sanatatii sau din cadrul institutiilor aflate in subordinea sa, medici in schimb de experienta, medici rezidenti, studenti etc., se face pe baza legitimatiei de serviciu.

Accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau de inregistrat se face numai cu aprobarea managerului spitalului.

Este interzis accesul in spital al persoanelor care au asupra lor armament, munitie, substante toxice, stupefiante, explozive ori alte instrumente care pot pune in pericol viata, integritatea corporala sau sanatatea personalului propriu si a pacientilor ori patrimoniul unitatii. Fac exceptie persoanele care se afla in timpul executarii misiunilor de interventie, de protectie a demnitarilor romani sau straini ori a personalitatilor sau care asigura paza persoanelor internate, private de libertate.

Accesul autovehiculelor salariaților se face doar pe baza de ecuson, eliberate de administratia spitalului. Pentru obtinerea acestui permis se face o solicitare scrisa. In parcarea spitalului au acces si autoturismele care transporta persoane cu handicap.

Autovehiculele serviciului de ambulanta, autovehiculele personale sau alte vehicule care transporta persoane care necesita ingrijiri de urgenta ori persoane care nu se pot deplasa au acces permanent in spital.

Se permite accesul autovehiculelor furnizorilor de produse si servicii in unitatea sanitara, cu respectarea urmatoarelor conditii:

numai in baza protocoalelor scrise in documentele incheiate cu beneficiarii respectivelor servicii sau produse; la stabilirea programului de acces se vor evita pe cat posibil perioadele aglomerate datorita activitatilor specifice spitalului;

in situatiile de urgenta, numai cu acordul managerului spitalului sau al loctiitorului delegat de acesta;

pe baza legitimatiei de serviciu, a documentului de identitate si a confirmarii sefilor de

servicii sau ai departamentului solicitant.

Este intezisă circulația auto pe la punctele de acces destinate doar persoanelor. La intrarea și la ieșirea din incinta spitalului au prioritate ambulanțele.

Este strict interzisa blocarea caii de acces catre camera de garda. De asemenea, este interzisa blocarea punctelor de acces în pavilioane.

Sunt interzise oprirea și staționarea autovehiculelor pe caile de circulație.

Pentru staționare se vor utiliza parcarile semnalizate și amenajate.

Pe caile de acces comune pentru persoane si autovehicule prioritate au brancardierii care transporta pacienti, pacientii, cadrele medicale, celelalte tipuri de angajati ai spitalului, vizitatorii; persoanele care se deplasează pietonal nu vor stationa nejustificat pe caile de circulatie comune si vor fi atente la autovehiculele în miscare; conducatorii auto vor circula cu maximum de prudenta pentru a evita lovirea / accidentarea persoanelor care se deplaseaza pe jos / pietonal.

La deplasarea în incinta se va circula cu maximum 5 Km/h. Este obligatorie respectarea limitării vitezei de circulatie. Exceptie fac ambulantele.

Autovehiculele vor circula doar pe traseul indicat cu exceptia prestatorilor de servicii si numai cu conditia respectarii unor reguli speciale ce vor fi consemnate in contractele de prestari servicii. În acest sens se vor respecta indicatoarele de circulație amplasate pe caile de circulatie.

Toate informatiile referitoare la activitatea desfasurata în spital vor fi furnizate mijloacelor mass-media de catre purtatorul de cuvant al spitalului. Excetie fac numai informatiile despre unii bolnavi care pot fi furnizate de catre medicul sef de sectie sau de o persoana desemnata de acesta si cu acceptul bolnavului.

În situatia în care datele solicitate pot fi furnizate de o alta persoana, aceasta poate angaja discuția la caz dupa prealabila informare a sefului de sectie și a managerului spitalului.

Consultarea unor documente medicale de catre reprezentatii mass-media este posibila în prezenta medicului curant, dupa obtinerea acordului sefului de secție;

Documentele medicale nu vor putea fi înstrainate decat în conditiile prevazute de dispozitiile legale.

Filmarea unui caz se va putea face cu acordul scris al persoanei respective.

Circulația reporterilor prin spital se va efectua respectand circuitele funcționale ale spitalului (sectiei) si numai însotiti de purtatorul de cuvant al unitatii sau manager, director medical, sef de sectie.

Vizitarea bolnavilor, acolo unde este posibila, se va face numai conform programului stabilit de catre conducerea unitatii si afisat la poarta spitalului.

Vizitatorii sunt indrumati la patul bolnavilor de un cadru mediu desemnat de seful de

sectie sau de asistenta sefa. In situatia mai multor vizitatori, acestia vor fi introdusi pe rand, astfel ca numarul lor Ia un bolnav sa nu depaseasca 2 persoane.

Este interzis vizitatorilor introducerea de alimente contraindicate regimului dietetic al bolnavului sau in cantitate prea mare. Spitalul isi rezerva dreptul de a distruge alimentele aduse bolnavilor daca acestea sunt alterate sau contraindicate regimului stabilit de catre medicul curant.

Este interzisa introducerea de alcool in incinta spitalului.

Vizitatorii vor evita discutiile neplacute ce pot afecta pacientii, vor respecta linistea celorlalti bolnavi internati.

Vizitatorilor le este interzis fumatul in unitate. În caz contrar aceştia vor fi amendați în conformitate cu prevederile art. 10 lit. a din legea nr. 349 / 2002.

Vizitatorii trebuie sa respecte orele de vizita si sa dea curs indicatiilor medicilor, personalului sanitar sau de paza. Personalul de paza de la punctele de ccontrol-acces raspunde in baza fisei postului daca intra in incinta ersoane neautorizate care pot filma, inregistra sau fura dn patrimoniul unitatii, pe care le face publice ulterior.